Udruga roditelja "Korak po korak" u partnerstvu s Dječjim domom Zagreb održala je 27. i 28. ožujka 2015. u prostoru Dječjeg doma Zagreb, Nazorova 49, seminar za edukaciju CAP pomagača u programu Osnovni CAP. Na seminaru su sudjelovala ukupno 32 polaznika: djelatnici osnovnih škola iz Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije, stručnjaci iz Dječjeg doma Zagreb (A.G.Matoš, Laduč, Nazorova) te Saveza gluhih i nagluhih Grada Zagreba. Seminar su vodile trenerice Tamara Dubrović i Ida Poljan.