Tijekom 2009. godine održana su dva seminara za obučavanje pomagača u Osnovnom CAP programu.

27. i 28. 3. 2009. održan je seminar u Osnovnoj školi Frana Galovića u Zagrebu, gdje je sudjelovalo  48 nastavnika i stručnih suradnika iz osnovnih škola Grada Zagreba i Zagrebačke županije te studenti završnih godina studija psihologija i socijalne pedagogije.

Također, seminar je održan i 19. i 20.06.2009. u Osnovnoj školi Siniše Glavaševića u Vukovaru. Prisutno je bilo  trideset i troje nastavnika i stručnih suradnika iz osnovnih škola Grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije.