CAP program je začet kasnih 1970-tih u Columbusu, država Ohio, SAD, kao odgovor na silovanje jedne djevojčice. 1978.g. Udruga Women Against Rape – WAR (Žene protiv silovanja) primila je telefonski poziv učiteljice čija je učenica bila silovana. Djeca u njezinom razredu i roditelji u školi ali i lokalnoj zajednici bila su vrlo uznemirena i zaplašena. U to vrijeme, samo su malobrojni raspravljali o silovanju odraslih, a kamoli seksualnom napadu na dijete. Roditelji su postavljali pitanje kako zaštiti djecu od zlostavljanja. Uz emocionalnu podršku i osnažujuće informacije o prevenciji, osoblje WAR-a razvilo je praizvorni Child Assault Prevention (CAP) kurikulum.

CAP mrežu čine aktivni CAP pomagači koji provode program prema smjernicama ICAP-a i u suradnji s Udrugom roditelja "Korak po korak" – ICAP-ovog Regionalnog trening centra za Hrvatsku.

 

 

Zainteresirani pojedinci ili ustanove trebaju kontaktirati Udrugu roditelja "Korak po korak" i dogovoriti uključivanje u neki od planiranih seminara ili  organiziranje novog seminara za željenu varijantu CAP programa.

 

Udruga je kao ICAP-ov Regionalni trening centar do danas održala više desetaka seminara za osposobljavanje CAP pomagača u različitim dijelovima Hrvatske. Seminare i provedbu CAP-a do sada je sufinanciralo  više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Vladin Ured za ljudska prava.

Dostupnost CAP programa što većem broju djece, roditelja, vrtića i škola može se povećati ako:

Lokalna i područna (regionalna) samouprava financira edukaciju CAP pomagača i njihov rad. Provedba programa u svojoj školi može se CAP pomagačima priznati u okviru radnog zaduženja jer je program verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, no za rad preko zaduženja kao i izvedbu programa u drugim školama treba osigurati dodatna sredstva.

Nadležna ministarstva i vladini uredi financiraju širenje CAP-a u  ona dijelove Hrvatske gdje još nema CAP timova te osiguraju stabilno financiranje (višegodišnja potpora) logističke potpore mreži CAP timova, a to znači supervizije i stručno usavršavanje pomagača, tiskanje materijala za izvedbu programa, evaluaciju učinka programa i sl.