kartoncicIznimno nam je drago da se sve više govori o transparentnosti u odabiru programa i projekata koje vrtići i škole provode u sklopu svojih kurikuluma, također, iznimno nam je drago da se prilikom toga poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).  

Udruga roditelja „Korak po korak“ redovito u svim svojim preporukama nadležnim tijelima zagovara da se u školama provode samo kvalitetni i dokazano učinkoviti programi. Dokaze o praćenju i učinkovitosti CAP programa možete vidjeti ovdje. Također, podsjećamo sve CAP pomagače, da je CAP program redovito odobren od strane MZOS-a i AZOO od 2009. godine, što možete vidjeti ovdje.

CAP pomagačima predlažemo da za podatke koji se od njih traže, a odnose se na programe i projekte udruga, sve zainteresirane upute na godišnji program rada škole koji je javan i dostupan na web stranicama škole.

 

Vezano za upite o suglasnosti roditelja za provođenja programa udruga u školama, podsjećamo da je u školski odbor koji donosi programe i školske kurikulume uključen predstavnik roditelja. Osim toga, programi se predstavljaju te se o njima raspravlja i na sjednicama Vijeća roditelja, što je redovita pozitivna praksa koja slijedi demokratska načela transparentnosti i aktivnog informiranja svih dionika uključenih u obrazovanje djece pa tako i roditelja. Još konkretnije, CAP program ima troslojan pristup u prevenciji te tako uključuje i osoblje škole i roditelje i djecu kako bi cijela škola bila upoznata s činjenicom da se u njoj provodi CAP program. Roditelji su ne samo informirani o provedbi CAP programa, nego su i sami njegovi korisnici te su pozvani podržati CAP program na način da o sadržaju CAP programa s djecom razgovaraju kod kuće te su upućeni na koji način reagirati ukoliko se dijete požali na nasilje. Nakon što je CAP program uvršten u godišnji plan i program rada odgojno obrazovne ustanove, dodatnu suglasnost roditelja nije potrebno tražiti, kao što, da slikovito opišemo, nije potrebno tražiti suglasnost roditelja da dijete pohađa matematiku. Nadalje, bogato iskustvo u provedbi CAP programa pokazuje da se upravo osobe koji čine nasilje najčešće protive provedbi CAP programa jer se boje da će biti otkriveno da vrše nasilje.

Izvršenje svih programa udruga, pa tako i CAP programa vidljivo je u izvještaju o ostvarenju godišnjeg plana i programa škole. Udruga roditelja „Korak po korak“ također, svake godine javno objavljuje izvještaje o radu te su dostupni na web stranici. Ovdje zainteresirani mogu naći i podatke o financiranju udruge, projekata i programa koji se provode u školama.

Pozivamo sve CAP pomagače da, poštujući demokratska načela, a posebno načelo transparentnosti, informiraju sve zainteresirane o provedbi CAP programa te da na sve upite, odgovore na način da upute zainteresirane na kurikulum i izvješća škole, a također da uključe i ovo priopćenje sa svim pratećim dokumentima koje ono sadrži.

Zaključno, pozivamo sve CAP pomagače da nastave djelovati u skladu s filozofijom CAP programa – a to je da svako dijete ima pravo biti sigurno, jako i slobodno te da nam je bogato 16- godišnje iskustvo u provedbi ovog programa, gdje smo obuhvatili oko 75.000 djece, 50.000 njihovih roditelja i 17.000 djelatnika vrtića i škola, pokazalo da je CAP razvojno primjeren za djecu i da su djeca nakon njega osnažena zauzeti se za sebe, svoja prava i prava svojih vršnjaka!  

Iskreno i od srca najveće zahvale svakom CAP pomagaču, Marina Trbus, voditeljica CAP programa za Hrvatsku