19. i 20. ožujka 2015. godine, Udruga roditelja „Korak po korak“ imala je priliku kroz projekt „Umreženi protiv nasilja“ koji sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, održati 1. susret CAP (Child Assault Prevention) pomagača i koordinatora Hrvatske. 

Obzirom da se CAP program provodi već 15 godina u odgojno obrazovnim ustanovama diljem Hrvatske, cilj Konferencije bio je okupiti stručnjake aktivno uključene u CAP program.

Oko 60 sudionika Konferencije kroz dvodnevni susret u Hotelu Laguna u Zagrebu, imalo je priliku informirati se o novom programu #DeleteCyberbullying koji Udruga roditelja „Korak po korak“ provodi od 2014. godine u suradnji s Konfederacijom obiteljskih organizacija u EU (COFACE). Cilj je tog projekta educirati mlade, roditelje i odgojno-obrazovne djelatnike o načinu sigurnog korištenja interneta i društvenih mreža. Sam program predstavio je njegov voditelj na EU razini - Martin Schmalzried, COFACE, a praktični dio primjene ovog programa u vrtićima i školama razvila je i prikazala Biserka Tomljenović, vanjska suradnica Udruge roditelja „Korak po korak“ iz Zagreba. 

U okviru Konferencije koja je bila posvećena prevetivnom radu u odgojno obrazovnim institucijama, primjer dobre prakse u radu škole predstavila je Martina Horvat, predstavnica Ambidekster kluba iz Zagreba, a preventivni način rada u vrtiću predstavila je Ivanka Jukić Lušić iz DV Leptir iz Sesveta. Tamara Dubrović predstavila je provedbu CAP programa za djecu s teškoćama i mlade s invaliditetom u Centru za odgoj i obrazovanje Rijeka, a Marija Maljković kao primjer dobre prakse predstavila je CAP mrežu Grada Velike Gorice, gdje uz vrijedne CAP timove stoji i vodstvo škole, ali i lokalna samouprava što uvelike doprinosti kvaliteti i održivosti mreže.  

Također, kroz ukupno 4 radionice, sudionici su imali priliku iskusiti praktičnu primjenu programa #DeleteCyberbullying, zatim razmijeniti iskustva u kriznim intervencijama vezano uz sigurnost djeteta te kroz iskustvenu radionice bolje se upoznati i povezati s ciljem jačanja CAP mreže. Kroz završnu radionicu, CAP pomagači podijeljeni po kurikulumima koje provode u svojim ustanovama, dakle, Predškolski, Osnovi i Teen, donijeli su sljedeće preporuke i zaključke za unaprjeđenje rada CAP mreže i provedbe CAP programa:

 

Predškolski CAP

- kao pozitivno uočena je praksa rotacije timova, tamo gdje ustanova ima više educiranih timova te da roditelji, osoblje i najvažnije djeca, prepoznaju vrijednost CAP programa.

- kao probleme navode poteškoće u organizaciji provedbe u vrtićima (poteškoće u pronalasku zamjene za rad u grupi, dislociranost objekata, miješane skupine pa je zahtjevno prilagoditi sadržaj svoj djeci, nedostaju informacije o pripremi djece koju rade odgajatelji - ponekad djeca ne usvoje dobro pojmove, poteškoće u motivaciji roditelja, odnosno slabom odazivu na CAP predavanja za roditelje), poneki timovi ne znaju tko im je koordinator, ponegdje izostaje podrška ravnatelja.

PREPORUKE

- potrebno organizirati više sastanaka CAP pomagača za razmjenu iskustava i refleksiju,

- na sastanke pozvati i ravnatelje kako bi ih motivirali da podržavaju provedbu.

 

Osnovni CAP i TeenCAP

- djeca, roditelji i osoblje prepoznaju vrijednost CAP programa, pozitivno ocijenjena praksa da škola ima više timova, čime se smanjuje zamor i opterećenost timova.

- poteškoće leže u pronalasku satnice, nejasnoćama i neujednačenosti definiranja satnice za CAP radionice - izvannastavna aktivnost/dodatna nastava/slobodna aktivnost, slab odaziv roditelja na CAP radionice, nepotpuni timovi, nedovoljna podrška ravnatelja, lokalne zajednice i nadležnog Ministarstva.

PREPORUKE

- povezivanje Udruge s AZOO (uvrstiti edukacije za CAP pomagače u katalog AZOO, ujednačiti praksu na razini AZOO s bodovanjem za napredovanje u zvanju i drugo),

- CAP radionice uvrstiti u školski kurikulum na početku školske godine kako bi se osigurala njegova provedba,

- potrebna medijski vidljivija kampanja kojom bi se promovirao CAP program.