U Osijeku, u Hotelu Silver, 13. svibnja, 2013. godine, Udruga roditelja "Korak po korak", Zagreb, u suradnji s Udrugama CESI, Zagreb, Oaza, Beli Manastir i PRONI, Osijek održala je Konferenciju pod nazivom "Sustavan pristup prevenciji nasilja nad djecom". O samoj Konferenciji možete više vidjeti ovdje

Kroz izlaganja stručnjaka, predstavnika organizacija civilnog društva i maladih, doneseni su sljedeći Zaključci i preporuke:

- Prevencija nasilja nad djecom i mladima trebala bi biti prepoznata kao prioritetno područje preventivnog djelovanja od strane regionalne i lokalne uprave. Odgovornost je tijela lokalne vlasti izrada strategija za djecu i mlade s postavljenim mjerama za provedbu i aktivnosti s ciljem smanjenja ranjivosti i izloženost nasilju djece i mladih na području Grada Osijeka i okolice.

- Tijela državne vlasti su usvojila određene politike i strategije, međutim upitno je u kolikoj mjeri se navedene strategije provode. Na razini jedinca regionalne i lokalne uprave situacija s provođenjem planova i mjera za interese i prava djece nije ništa bolja. Manjkav je nadzor nad provođenjem mjera donesenih u okviru različitih strategija i programa. Stoga je potrebno poboljšati sustav praćenja provođenja javnih politika i strategija, te provoditi vanjsku evaluaciju i učiniti izvještaje dostupne javnosti.

- U kreiranju učinkovitih preventivnih programa u lokalnoj zajednici važno je da budu znanstveno utemeljeni, te da im prethodi analiza potreba, utvrđivanje rizičnih i zaštitnih faktora kojima se pristupa polazeći od najboljeg interesa djeteta te da programske aktivnosti budu povezane s teorijom.  U tu svrhu neophodno je povezivanje dionika iz lokalne zajednice s akademskom zajednicom i stručnjacima/kinjama koje kako bi programi bili kvalitetno postavljeni, implementirani i evaluirani. kriterij za provođenje programa treba biti njihova učinkovitost.

- Prevencija nasilja nad djecom uključuje i stvaranje sustava i pružanje kontinuirane podrške roditeljima u odgoju djece. Neophodno je zapošljavanje većeg broja stručnjaka i stručnjakinja na lokalnoj razini, te osiguravanje kontinuirane edukacije i supervizije. Važna je unaprijediti reakciju sustava i međuresorsku suradnju kada se radi o težim djelima nasilnog ponašanja kao bi se situacija razriješila u najboljem interesu djeteta.

- U zajednici postoje različiti resursi i preventivne programe provode udruge, institucije, škole. Potrebna je bolja koordinacija i zajedničko djelovanje svih dionika kako bi se izbjeglo preklapanje aktivnosti i osiguralo sinergijsko djelovanje. Isto tako, važno je informiranje građana i građanki te svih dionika u zajednici o postojećim programima i uslugama.

- Od posebnog značaja je koristiti kreativne potencijale djece i mladih u kreiranju i provođenju programa, a ne samo uključivati ih u već osmišljene aktivnosti.