Od 25. do 27. studenog 2010. godine u Osijeku je održan III. znanstveno - stručni skup "PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI NASILJA U SUVREMENOM DRUŠTVU - IZAZOV OBITELJI, ŠKOLI I ZAJEDNICI". Skup su zajednički organizirali Studij psihologije Filozofskog fakulteta u Osijeku i Društvo psihologa Osijek.

Na skupu je sudjelovalo preko 200 sudionika - psihologa, socijalnih radnika, pedagoga, socijalni pedagoga, odgojitelja i drugi stručnjaka i znanstvenika koji se bave ovim pitanjima. Pozvana predavanja održali su prof. dr. sc. Dean Ajduković, Krunoslav Borovec, doc. dr. sc. Gordana Buljan-Flander, prof. dr. sc. Igor Kardum, prof. dr. sc. Mirjana Krizmanić i prof. dr. sc. Vladimir Obradović. Na skupu je organiziran simpozij na temu "Nasilje u mladenačkim vezama", održana su tri okrugla stola i promocija 2 publikacije, a uz to je bilo i 47 pojedinačnih izlaganja. Naša suradnica i koordinatorica CAP tima u Velikoj Gorici, Marija Maljković predstavila je CAP program prevencije zlostavljanja djece, kao i rezultate istraživanja provedenog 2009. godine o učincima programa.