Na 17. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa u Splitu, 13.11. 2009. održan je okrugli stol na temu „Prevencija zlostavljanja djece kroz osnaživanje – iskustva CAP programa“ koji su vodile Gorana Hitrec i Sanja Brajković. Prikazan je CAP-ov pristup „edukacije o prevenciji“  koji polazi od stava da svi ljudi, pa tako i djeca, imaju pravo na informacije, vještine i strategije kojima stječu kontrolu nad svojim životima, a kao  polazište za razumijevanje što je to nasilje i zlostavljanje koristi osnovna ljudska prava, definirajući ih kao povredu prava da budemo sigurni, jaki i slobodni.