Zainteresirani pojedinci ili ustanove trebaju kontaktirati Udrugu roditelja "Korak po korak" i dogovoriti uključivanje u neki od planiranih seminara ili  organiziranje novog seminara za željenu varijantu CAP programa.

 

Ako želite raditi u CAP programu (izvoditi neku od njegovih varijanti) učinite sljedeće korake:

1. Ispunite obrazac Prijava za CAP pomagača i pošaljite ga Udruzi roditelja "Korak po korak" radi iskazivanja interesa. (Osobe koje nisu zaposlene kao prosvjetni djelatnici trebaju priložiti još i 2 osobne/ profesionalne preporuke i uvjerenje o nekažnjavanju!)
2. Uključite se u edukaciju za jednu od varijanti CAP programa (Predškolski, Osnovni, TeenCAP, SN CAP).
3. Na kraju seminara potpišite Izjavu o suradnji na provedbi CAP programa.
4. Uključite se u rad lokalne CAP grupe.