Kako bi se svi ključni dionici upoznali s aktivnostima organizacija civilnoga društva u zajednici na području resocijalizacije počinitelja kaznenih djela, ali i kako bi se dogovorio učinkovit model suradnje i podrške svih sektora u podršci resocijalizaciji, u Osijeku se u Hotelu Osijek 3. rujna 2020. održao prvi intersektorski sastanak sa sudionicima i ključnim dionicima projekta Uključene zajednice te postpenalnog sustava s područja Osijeka i Osječko - baranjske županije kako bi zajedno mapirali izazove, potrebe i prilike za unapređenja suradnje u radu s počiniteljima kaznenih djela i njihovom djecom.
 
Sastanak je moderirala Ivana Zanze iz udruge Roditelji u akciji, a na njemu su sudjelovali, Marija Kosović Tubić voditeljica Probacijskog ureda Osijek, Krunoslav Barkić, sudac izvršenja Županijskog suda u Osijeku, Sanja Vladović, savjetnica Pravobraniteljice za djecu iz regionalnog Ureda pravobraniteljice za djecu u Osijeku, Nives Savanović, Voditeljica Odjela tretmana i matice Zatvora u Osijeku i Mirta Stojković, savjetnica za tretman u Zatvoru u Osijeku, Robert Škorvaga, policijski službenik za prevenciju u Policijskoj upravi Osječko-baranjskoj, Ružica Korov, predstavnica Odjela za djecu, mladež i obitelj Centra za socijalnu skrb Osijek, Darija Zubović i Martina Hećimović iz Gradskog društva Crvenog križa Osijek, Ksenija Rommstein s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka te udruge Magni i Helena Kristek iz Udruge socijalnih radnika Osječko-baranjske županije.
 
Prvi dio sastanka bio je rezerviran za predstavljanje sudionika, njihovoga rada i odgovornosti iz domene resocijalizacije, s posebnim naglaskom na podršku obiteljima i djeci čiji roditelji su počinitelji kaznenoga djela. Prisutne udruge predstavile su svoj rad u području probacije, postpenalnog prihvata te aktivnosti koje rade u zatvorima. Zatim je predstavljen projekt Uključene zajednice kao i rezultati istraživanja koje je UR KPK provela u Osijeku u sklopu ovog projekta.

Sudionici su izrazili veliku potrebu boljeg povezivanja i unutar sektora, kao i intersektorske suradnje. Također, izražen je problem nepoznavanja ovlasti pojedinih institucija, zbog čega su neke institucije na udaru medija zbog neprovođenja aktivnosti za koje nisu ni ovlaštene. Kao još jedan problem istaknuta je uključenost organizacija civilnoga društva na razini projekata, tj. neodrživost njihovoga interesa i angažmana u određenim područjima rada kada se projekt završi. Svi sudionici su izrazili veću potrebu vidljivosti rada OCD-a u ovom području jer im je gotovo nepoznati. Poseban interes predstavnici institucija izrazili su za koncept tzv. "kuća na pola puta", tj. interes za takve zajednice koje su otvorene nedavno u okviru ESF projekata za resocijalizaciju.

Iznesen je prijedlog da se na sljedeći sastanak pozovu liječnici školske medicine i predstavnici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Također, predloženo je i da se, s obzirom na dva ključna područja resocijalizacije, podršku u zapošljavanju i podršku obitelji, odvoje, tj. da se održe dva sastanka. Drugi intersektorski sastanak održat će se u listopadu, a ovisno o epidemiološkoj situaciji organizirat će se u Osijeku, u odgovarajućoj dvorani ili preko internetske platforme.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Udruge roditelja "Korak po korak".
Više informacija o potporama možete pronaći na:
www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.