Udruga roditelja Korak po korak se već 21. godinu za redom pridružuje obilježavanju Međunarodnog dana mladih, koji je Opća skupština Ujedinjenih naroda utemeljila 1999. godine.

Tema Međunarodnog dana mladih za 2020. godinu je „Angažiranje mladih za globalno djelovanje“. Ovogodišnjim motom se žele istaknuti načini na koje angažiranje mladih na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini doprinosi obogaćivanju nacionalnih i multilateralnih procesa i institucija, te istaknuti pouke o tome na koje se sve načine može omogućiti i poboljšati zastupljenost i angažman mladih u formalnoj institucionalnoj politici. Smisleno i svrsishodno sudjelovanje mladih, koji predstavljaju jedan od temeljnih kapitala svakog društva, u formalnoj institucionalnoj politici doprinosi učinkovitom rješavanju globalnih problema. No, preduvjet angažmanu mladih je prvenstveno uklanjanje barijera njihovom sudjelovanju te učiniti društvene institucije uključivima i dostupnima mladim osobama.

TEMA OVOGODIŠNJEG DANA MLADIH JE „ANGAŽIRANJE MLADIH ZA GLOBALNO DJELOVANJE“. IMATE LI ISKUSTVO ANGAŽIRANJA NA LOKALNOJ, NACIONALNOJ ILI GLOBALNOJ RAZINI? KOJA ZNANJA I VJEŠTINE STE STEKLI KOJA TAJ ANGAŽMAN ČINI POSEBNIM I VRIJEDNIM?

Udruga roditelja Korak po korak aktivno se zalaže za dobrobit mladih kroz razvoj aktivnosti usmjerenih promicanju, zagovaranju i ostvarivanju prava mladih u Republici Hrvatskoj. Udruga doprinosi širenju mreže podrške mladima kroz jačanje intersektorske suradnje i kroz jačanje kapaciteta stručnjaka za rad općenito s populacijom mladih, kao i specifično s populacijom maloljetnih trudnica i roditelja.

Nasilje je vrlo stari i složeni fenomen te je zakonom u cijelosti zabranjen tek u 20. stoljeću. Usprkos postojanju pravnog okvira i zakonskih zabrana, različiti oblici nasilja i zlostavljanja mladih još su uvijek prisutni uzrokujući štetne posljedice na pojedince, lokalne zajednice i društvo u cjelini. Prevencija nasilja nad mladima važno je područje djelovanja Udruge u kojem se uspostavljaju programi i dugoročne aktivnosti kroz koje se želi osigurati prosvjećivanje mlade populacije na području Republike Hrvatske o rizicima i vrstama zlostavljanja, o načinima kako ih prepoznati i prijaviti te kako se zaštititi.

Uz projekt #BullyFree Zona, kroz koji radimo na problematici međuvršnjačkog nasilja, kao i na prihvaćanju različitosti među djecom i mladima, kroz CAP program prevencije zlostavljanja, doprinosimo smanjenju razine ranjivosti mladih i stupnja njihove izloženosti različitim oblicima zlostavljanja. Kroz edukaciju i poučavanje djelotvornim prevencijskim strategijama te osiguravanjem kvalitetnije podrške njima važnih odraslih i odgojno-obrazovnih institucija, Udruga je provedbom Teen CAP programa za adolescente u 2019. godini obuhvatila 8 županija, 317 djelatnika škola, 624 roditelja i 3293 mladih.

Također, provodimo Erasmus­­+ projekt u području mladih „STOP - Stop Child Abuse Through Effective Training and Augmented Reality“. Kroz aktivnosti ovog projekta doprinosimo razvoju prevencije seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece i mladih na nacionalnoj i europskoj razini. Stvarajući igru utemeljenu na tehnologiji proširene stvarnosti, u strateškom partnerstvu s organizacijama iz Italije, Grčke, Cipra, Irske i Španjolske, razvijamo inovativnu metodologiju, pristup i alat učenja o prevenciji seksualnog zlostavljanja djece i mladih.

Udruga roditelja Korak po korak djeluje i u područjima promicanja odgovornog spolnog ponašanja i zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja mladih te prevencije maloljetničkih trudnoća koje predstavljaju veliki problem koji se pojavljuje u svim zemljama svijeta, a tako i u Republici Hrvatskoj. Na globalnoj razini, Svjetska zdravstvena organizacija je zabilježila brojku od 3.9 milijuna nesigurnih abortusa godišnje među djevojčicama u dobi od 15 do 19 godina, uzrokujući smrtnost adolescentica i dugotrajne zdravstvene teškoće. Nerijetki uzrok trudnoća među adolescenticama je također i prisilni seksualni čin odnosno seksualno nasilje, što programe zaštite od nasilja i zlostavljanja čini više nego prijeko potrebnima.

Uz osnaživanje za aktivni društveni angažman, poticanje odgovornog spolnog ponašanja mladih jedan je od ciljeva projekta pod nazivom "BOSS-Budi odgovoran, slobodno sheraj". Kroz program MAMA JE MAMA, Udruga provodi aktivnosti prevencije rizičnih ponašanja mladih te pruža psihosocijalnu pomoć i podršku upravo maloljetnim trudnicama, roditeljima i njihovim obiteljima. Kroz dva potprojekta ovog područja djelovanja Udruge, u 2019. godini uslugama savjetovanja i psihosocijalne podrške obuhvaćene su 42 korisnice, s kojima je održano 145  telefonskih i on–line savjetovanja, 57 individualnih psiholoških i pravnih savjetovanja, 29 susreta malih edukativnih grupa te 8 susreta grupe podrške. Također, Udruga je utemeljila web portal maloljetni-roditelji.net koji je namijenjen visoko ranjivim mladim osobama - maloljetnim trudnicama i roditeljima te svim mladim adolescentima koji su u riziku od neželjene trudnoće i socijalne isključenosti. Aktivnostima web portala pružamo usluge informiranja i edukacije putem objavljenih članaka te savjetovanje maloljetnih roditelja od strane stručnjaka, psihologa, socijalnih radnika, pravnika i ginekologa.

Važne aspekte podrške mladima čini i uključivanje u programe edukacije koji su mladima bliski i dostupni. Tako Udruga provodi i dva partnerska projekta „Dvije crte plavo“ i #AktivnaMAMA. Kroz kazališnu predstavu Dvije crte plavo, namijenjenu učenicima završnih razreda osnovne škole i srednjoškolcima, otvoreno se progovara o problematici maloljetničkih trudnoća i nakon svake izvedbe održava se i razgovor s gledateljima na temu odgovornog spolnog ponašanja. Tijekom 2019. godine održali smo ukupno 18 izvedbi na kojima je sudjelovalo 3920 mladih gledatelja.

Problemima mladih pridonosi činjenica o visokoj stopi nezapošljivosti i nezaposlenosti među mladima. Prema statistikama na europskoj razini, 29% mladih osoba u dobi od 16-29 godina je u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Čak 11.6% mladih osoba u dobi od 15-24 godine je u NEET statusu, dok je 15.9% mladih nezaposleno. Republika Hrvatska kao članica Europske unije se suočava s trenutkom u kojem je mogući razvoj dugotrajno nezapošljive i nezaposlene populacije mladih s vrlo visokim rizikom od socioekonomske i demokratske isključenosti.

Mladi jesu skupina koja se suočava s brojnim preprekama koje onemogućavaju njihovo sudjelovanje u društvu. U svrhu podrške i osnaživanja mladih, Udruga roditelja Korak po korak će se u narednom razdoblju nastaviti zalagati za ostvarenje prava mladih osoba u Republici Hrvatskoj kroz prepoznavanje potreba i pružanje psihosocijalne podrške mladima, kroz istraživanje, razvoj i implementaciju inovativnih programa i obrazovnih metodologija i alata, te kroz poticanje na aktivni angažman u demokratskom životu zajednica u kojima mlade osobe žive.