U četvrtak, 16. srpnja 2020. godine održan je prvi susret sa sudionicima edukacije pod nazivom „Trening voditelja grupne psihosocijalne podrške u tugovanju“ u okviru projekta „PUT - psihosocijalna podrška u tugovanju za djecu i obitelji“ (UP.02.2.2.06.0257). 

Na uvodnom susretu sa sudionicima, projekt PUT te sadržaj i program rada edukacije „Trening voditelja grupne psihosocijalne podrške u tugovanju“ predstavila je Udruga roditelja Korak po korak, kao nositelj projekta te partneri na projektu Udruga za promicanje zdravog života i poboljšanje kvalitete življenja "Luč" i Udruženje "Djeca prva".

Nakon uvodnog upoznavanja sudionika i projektnog tima, održanog putem Zoom platforme, prisutni sudionici su obaviješteni o sljedećim važnim koracima u provedbi edukacije, a s obzirom na otežanu organizaciju aktivnosti uslijed epidemijske krize. Slijedom pogoršanja epidemiološke situacije, održavanje prve edukacije u okviru projekta – trening voditelja grupne psihosocijalne podrške u tugovanju, predviđeno za početak srpnja, otkazano je te će provedba aktivnosti biti usklađena s preporukama nadležnih tijela.

Projekt PUT je prvi ciljani program grupne psihosocijalne podrške u Hrvatskoj koji istovremeno osnažuje dvije ciljne skupine: djecu/mlade koji su doživjeli gubitak bliske osobe, te njihove roditelje/staratelje koji se uz brojne obaveze i sami nose s gubitkom i tugovanjem. Projekt obuhvaća i stručnjake koji se kroz sustave socijalne skrbi i obrazovanja susreću s ovim problemom, senzibilizirajući i educirajući ih da prepoznaju i adekvatno odgovore na prerani gubitak te otvara put održivom nacionalnom modelu, stvaranjem kapaciteta u 4 lokalne zajednice - Karlovačkoj, Brodsko-posavskoj, Sisačko-moslavačkoj i Zagrebačkoj županiji.

 

Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Udruge roditelja Korak po korak.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

Više informacija dostupno je na stranici https://strukturnifondovi.hr/.