Za koje oblike seksualnog zlostavljanja ste čuli i/ili ste ih svjesni?

 

S ovim pitanjem, istraživanje u okviru projekta STOP počelo je prepoznavati i razumijevati nedostatak vještina osoba koje rade s mladima za njihov rad u području seksualnog zlostavljanja. Istraživanje se sastojalo od fokusnih skupina u kojima su sudjelovale osobe koje rade s mladima u različitim zemljama, poput Hrvatske, Grčke, Italije, Španjolske i Cipra. Osobe koje rade s mladima i skrbnici doista predstavljaju vrlo važnu referentnu točku za mlade jer su odgovorni za njihovu sigurnost i dobrobit te igraju središnju ulogu između obitelji (uglavnom roditelja), škole i mladih. Studije sugeriraju da je značajna manjina djece u Europi, između 10% i 20%, seksualno zlostavljana tijekom djetinjstva (Europska komisija, 2018.).

Rezultati istraživanja ističu potrebu za povećanjem ponude obrazovnih sadržaja o prevenciji seksualnog zlostavljanja, jer postoji velika konfuzija u pogledu definicije seksualnog zlostavljanja i različitih oblika u kojima se ono može manifestirati. Od svih slučajeva u svom radu, najčešći oblik seksualnog zlostavljanja s kojima su se osobe koje rade s mladima susrele bio je dijelom nasilja među vršnjacima koje se izražava kroz sexting (slanje poruka erotskog sadržaja) i neprimjereni dodir, dok je još uvijek nekoliko slučajeva koji su povezani s oblikom seksualnog zlostavljanja unutar obiteljske konstelacije na relaciji “odrasli-mladi”, u kojem je počinitelj član obitelji kojem mlada osoba vjeruje. Tijekom održavanja fokus grupa, osobe koje rade s mladima također su izrazile svoje poteškoće u prijavljivanju slučajeva u kojima postoji sumnja na zlostavljanje, zahvaljujući razumijevanju (prisilnog) pristanka, posebno u partnerskom odnosu, te zbog kulturoloških razlika u pristupu partnerskom odnosu, seksualnom obrazovanju i braku. Imaju li sve kulture i religije isti pristup seksu i seksualnom obrazovanju?

Iz analize gore navedenog scenarija, još je uvijek potrebno pružiti veliku količinu podrške osobama koje rade s mladima kako bi prepoznale seksualno zlostavljanje i pružili prvu pomoć žrtvi. Prema istraživanju u okviru STOP projekta, potrebno je mnogo toga učiniti u području izobrazbe, ne samo osoba koje rade s mladima, već i roditelja i mladih, kako bi postali svjesni različitih oblika seksualnog zlostavljanja i zdravog seksualnog ponašanja. Razumijevanje i mrežnih (internetskih) i izvanmrežnih rizika s kojima se mladi mogu suočiti doista mogu pomoći u stručnom razvoju osoba koje rade s mladima i povećanju njihovih sposobnosti da pruže podršku mladima kako bi se zaštitili od napadača i nasilja.

Stop Child Abuse Through Effective Training and Augmented Reality (STOP) je Erasmus+ KA2 projekt iz područja mladih, financiran od Europske Komisije (Broj projekta: 2019-2-HR01-KA205-061028). Projekt je započeo u prosincu 2019. godine, a traje 26 mjeseci.

 

Autorica: Carlotta Figini, European Digital Learning Network

 

 

 

 

Ovaj tekst nastao je u okviru projekta koji financira Europska komisija kroz Erasmus+ program.

Iskazani stavovi su stavovi Udruge roditelja Korak po korak i ni na koji način ne izražavaju stavove i mišljenje Europske komisije.