Naziv projekta :

PROJEKT PUT - PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA U TUGOVANJU ZA DJECU I OBITELJI (UP.02.2.2.06.0257)

 

Naziv poziva: 

Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1“, šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.06.,  objavljen 23. siječnja 2018. godine. 

 

 

Kratki opis projekta:

U RH trenutno ne postoje organizirani programi psihosocijalne grupne podrške za djecu i roditelje koji su izgubili člana uže obitelji. Projekt „Put“ izravno odgovara na ovu potrebu šireći na nekoliko razina mrežu socijalnih usluga u zajednici na djecu, mlade i obitelji pogođene gubitkom roditelja.

Uzmemo li kao orijentir svjetske procjene da oko 5% djece u prosjeku godišnje doživi gubitak bliskog člana obitelji, za Zagrebačku županiju to iznosi 3400 djece i mladih, za Brodsko-posavsku županiju oko 2896, za Sisačko-Moslavačku županiju oko 1644, za Karlovačku županiju oko 1180, dok se na razini RH radi o 44 900 djece godišnje.

Projekt PUT je prvi ciljani program grupne psihosocijalne podrške u Republici Hrvatskoj koji istovremeno osnažuje dvije ciljane skupine: djecu/mlade koji su doživjeli gubitak bliske osobe, te njihove roditelje/staratelje koji se uz brojne obaveze i sami nose s gubitkom i tugovanjem. Projekt obuhvaća i stručnjake koji se kroz sustave socijalne skrbi i obrazovanja susreću s ovim problemom, senzibilizirajući i educirajući ih da prepoznaju i adekvatno odgovore na prerani gubitak te otvara put održivom nacionalnom modelu, stvaranjem kapaciteta u 4 lokalne zajednice - Karlovačkoj, Brodsko-posavskoj, Sisačko-moslavačkoj i Zagrebačkoj županiji.

 

 

Ciljevi i rezultati projekta:

  1. Osigurati djeci i mladima koji su doživjeli prerani gubitak (smrt) roditelja psihosocijalnu podršku kroz grupno savjetovanje u lokalnoj zajednici.
  2. Osigurati roditeljima koji su izgubili bračnog /vanbračnog partnera psihosocijalnu podršku kroz grupno savjetovanje u lokalnoj zajednici
  3. Educirati stručnjake mentalnog zdravlja za vođenje psihosocijalnih grupa podrške, senzibilizirati stručnjake koji rade s djecom u vrtićima, školama i CPUZ-ima, ključne dionike i širu javnost o procesu tugovanja kod djece, mladih i obitelji.

 

PROJEKT PUT - PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA U TUGOVANJU ZA DJECU I OBITELJI (UP.02.2.2.06.0257) je u potpunosti u skladu s Konvencijom o pravima djeteta UN-a, posebice čl. 6 koji govori o osiguravanju jednakih mogućnosti za razvoj svoj djeci. Provedba projekta direktno doprinosi realizaciji Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj 2014. - 2020. godine, u više prioritetnih područja: opće prevencije problema u ponašanju kod djece i mladih, jačanja mentalnog zdravlja djece i mladih (Cilj B4), podrške i pomoći jednoroditeljskim obiteljima (Cilj C13), kao i u razvijanju kvalitetnih usluga i programa (Cilj 4) te osiguravanju odgovarajućeg broja kompetentnih stručnjaka koji u različitim sustavima rade s djecom i obiteljima.

 

Nositelj projekta: Udruga roditelja Korak po korak

 

Voditeljica projekta:

Silvija Stanić, dipl.psih.univ.spec.iur.

 

Partneri na projektu:

Udruga za promicanje zdravog života i poboljšanje kvalitete življenja "Luč"

Udruženje "Djeca prva"

 

Posredničko tijelo razine 1– PT1:
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Posredničko tijelo razine 2 –PT2:
Hrvatski zavod za zapošljavanje

 

Razdoblje provedbe: 21 mjesec

Početak provedbe: 07. travnja 2020.Ukupna vrijednost projekta:
 1.069.784,31 kuna

 

Kontakt osoba: Vesna Miličević

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Broj telefona: 01 / 4855 - 578

 

Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Udruge roditelja Korak po korak.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

Više informacija dostupno je na stranici https://strukturnifondovi.hr/.