U sklopu projekta Uključene zajednice održan je posljednji modul edukativnih radionica pod nazivom „Trening kognitivno-bihevioralnih tehnika u tretmanskom radu s počiniteljima kaznenih djela“ od 17.-19. lipnja u zagrebačkom Timeout Heritage hotelu.

Trening kognitivno-bihevioralnih tehnika je vodila Jadranka Orehovec, univ.spec.clin.psych. Na trodnevnoj radionici sudjelovali su sudionici iz organizacija civilnog društva iz Zagreba, Osijeka, Varaždina i Zadra.

Na prvom danu, sudionici su imali priliku upoznati se s načelima i alatima kognitivno-bihevioralne terapije te definirati teškoće klijenta, terapijske ciljeve i intervencije. Kroz individualni i grupni rad, sudionici su izvodili vježbe primjenjujući metodu kognitivno-bihevioralne terapije, tzv. „Misli-osjećaji-ponašanje trokut“, a u svrhu izazivanja  i promjena maladaptivnih kognicija i ponašanja koji su doveli do nastanka i održavanja psihopatoloških smetnji.  Također, vježbe prvog dana su uključile i načine zamjene učinkovitijim i izgradnje ponašajnih vještina kroz proradu slučajeva iz prakse te analizu i rad na osobnim primjerima.

Drugi i treći dan radionice bili su posvećeni terapijskom radu s anksioznim poremećajima, ljutnjom i depresivnošću te normalizacijom posljedičnih teškoća koristeći kognitivno-bihevioralni model. Posljednji dan sudionici su učili i o učinkovitosti primjene i suvremenim doprinosima kognitivno-bihevioralnih tehnika.

Cilj pet edukativnih modula je stvaranje uvjeta u Gradu Zagrebu, Varaždinskoj, Osječko-baranjskoj i Zadarskoj županiji za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu kroz unapređivanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva za osmišljavanje, razvoj i provedbu usluga postpenalnog prihvata, uključujući resocijalizacijsku i reintegracijsku podršku.

Projekt “Uključene zajednice” sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru natječaja „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu“.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Udruge roditelja "Korak po korak".
Više informacija o potporama možete pronaći na:
www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.