Udruga roditelja Korak po korak, kao članica Koordinacije za djecu (mrežne organizacije koja okuplja udruge koje se bave pravima djece)  uz još nekoliko nevladinih organizacija partnera sudjelovala je u pripremi popisa pitanja za alternativni proces izvještavanja Odbora za prava djeteta (CRC). Odbor se izvještava o poštivanju Konvencije o pravima djeteta koju je 1991. godine ratificirala i Republika Hrvatska čime je preuzela obvezu osiguranja i zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda.  

Konvencija je opsežan instrument različitih prava kojim se, među ostalim, pokazuje da hijerarhija dječjih prava ne postoji. Dakle, sva su ta prava potrebna da bi se dijete razvilo u psihofizički cjelovitu osobu. Konvencija o pravima djeteta nije običan katalog prava djeteta, nego je to popis obveza koje države moraju ispunjavati spram djeteta. Te obveze država može ispunjavati izravno, osiguranjem zdravstvene zaštite ili pružanjem obrazovanja djeci ili posredno, dajući podršku roditeljima u obnašanju roditeljske uloge

Alternativna izvješća obično pišu nevladine organizacije i predstavljaju ih nadzornim tijelima o međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima, Izvješća opisuju napredak (ili neuspjeh) u ispunjavanju prava sadržanih u odgovarajućem međunarodnom ugovoru. Izvještaji predstavljaju kritiku civilnog društva o izvješćima vlade, ističući pitanja koja su možda zanemarena ili pogrešno predstavljena u vladinim izvješćima. Alternativna izvješća mogu biti podnesena (od nevladinih organizacija) kao ključni izvor informacija o pitanjima koja su važna za temu. (Endvawnow.org, 2018.)

Odbor za prava djeteta (CRC) je dostavio svoj popis pitanja prije podnošenja kombiniranih petih i šestih periodičnih izvješća Hrvatske. Ponosni smo na to što se može vidjeti da su mnoga pitanja Koordinacije udruga, a koje smo i mi članovi, uključena u taj popis.

Nacionalni ili lokalni mehanizmi za koordinaciju politike vezanih uz djecu, borba protiv diskriminacije, najbolji interesi djeteta, zaštita identiteta, sloboda misli i religije, pristup informacijama iz različitih izvora i zaštita od materijalnih povreda do njihove dobrobiti, samo su neka od tema na koje smo postavljali pitanja direktno Vladi Republike Hrvatske ovim putem.

Hrvatska Vlada mora dostaviti pisani odgovor CRC-u do 30. lipnja 2019., uzimajući u obzir ovaj popis pitanja i preporuke CRC-a za 2014. godinu (CRC / C / HRV / 3-4). Naša Udruga kao i sve članice Koordinacija udruga za djecu nastavit će pratiti situaciju i sudjelovati u kontinuiranim konzultacijama i alternativnim postupcima izvještavanja tijekom sljedećih nekoliko mjeseci.

Alteranativno izvješće u kojem smo i mi sudjelovali, te sva pitanja dostupna su ovdje

Cijeli tekst Konvencije o pravima djece možete pogledati ovdje.

 

Newsletter