Sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u svrhu zaštite zdravlja svih zaposlenika te partnera, suradnika i korisnika programa, a kako bi ograničili širenje epidemije COVID-19 i ublažili njezine posljedice, Udruga roditelja Korak po korak odlučila je privremeno zatvoriti ured i zaposlenicima omogućiti rad od kuće. Molimo Vas da nas za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane virusom COVID-19 kontaktirate putem emaila.

 

Aktivnosti u sklopu projekata i programa se odgađaju i prilagođavaju, uz razmatranje mogućnosti održavanja pojedinih aktivnosti i sastanaka online, a o čemu će se odlučivati pojedinačno.


U sklopu projekta “Uključene zajednice” sufinanciranog sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, a u organizaciji UR Korak po korak, POU Korak po korak i udruge RODA - Roditelji u akciji, 23. i 24. siječnja 2020. godine održana je dvodnevna radionica trećeg modula na temu „Intersektorska suradnja“ u prostorijama udruge RODA - Roditelji u akciji u Zagrebu.

Polaznici radionice, stručni djelatnici organizacija civilnog društva iz Grada Zagreba, Varaždinske, Osječko-Baranjske i Zadarske županije te organizacija nositelja projekta UR Korak po Korak i partnerske organizacije RODE - roditelji u akciji, upoznali su se s temama eko mapiranja usluga, integrativnim planiranjem i pro-pro modelom vođenja razgovora te promjenama koje se predviđaju uvođenjem intersektorske suradnje u području poslijepenalnog prihvata počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu.

U tjednu od 14. do 21. studenoga, mnogo je datuma koji se odnose na prava djece, a posebno na teme nenasilja i tolerancije. Iz tog razloga, Udruga roditelja „Korak po korak“ svojim aktivnostima doprinositi će podizanju svijesti i interesa za eliminaciju svih oblika nasilja nad i među djecom Kampanjom pod nazivom: Iskorijenimo nasilje! Provedimo riječi u djela!

Povodom te Kampanje, održati ćemo Forum mladih, gdje je osnovna ideja da odrasli saslušaju mlade i njihove prijedloge za rješavanje problema nasilja nad i među djecom i mladima. Forum mladih održati će se u Zagrebu, OŠ Stenjevec, 16. studenoga, s početkom u 18.00 sati. Više detalja možete naći ovdje. Dođite, saslušajte mlade, doprinesite raspravi!  

U nedjelju 15. svibnja obilježen je Međunarodni dan obitelji kako bi se naglasila važnost obitelji kao osnovnog elementa svakog društva. Ujedinjeni narodi proglasili su 15. svibnja Međunarodnim danom obitelji kako bi potakli djelovanje društva u korist obitelji, ali i donošenje odluka koje će osigurati bolji standard i kvalitetu života obitelji. Udruga roditelja „Korak po korak“ već dvadeset godina provodi niz aktivnosti i projekata s ciljem promicanja prava djece i njihovih obitelji, ali i podupire razvoj demokratskih odnosa u društvu kroz zaštitu, poštivanje i zalaganje za prava i interese djece i obitelji te jačanje glasa roditelja u kreiranju politika i odluka koje se tiču djece i obitelji. 

U posljednje vrijeme sve je prisutnije suočavanje obitelji s brojnim teškoćama, što prepoznaju i međunarodne i europske organizacije i institucije donoseći niz mjera i preporuka s ciljem osnaživanja obitelji i osiguravanja adekvatne zaštite. Tako je Vijeće za ljudska prava Ujedinjenih naroda donijelo početkom srpnja 2015. Rezoluciju za zaštitu obitelji (UN Pro-Family Resolution) koja potvrđuje da države imaju primarnu odgovornost za promicanje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda svih ljudskih bića, uključujući žene, djecu i starije osobe. Rezolucija prepoznaje da obitelj ima primarnu odgovornost za njegu i zaštitu djece i da djeca, za potpun i skladan razvoj svoje osobnosti, trebaju rasti u obiteljskoj sredini, u ozračju sreće, ljubavi i razumijevanja. Obitelji kao temeljnoj društvenoj zajednici i prirodnom okruženju za rast i dobrobit svih njezinih članova, osobito djece, treba pružiti potrebnu zaštitu i pomoć kako bi mogla u potpunosti preuzeti svoje odgovornosti unutar zajednice.

Danas su obitelji suočene s brojnim izazovima i teškoćama, od nesigurnih radnih mjesta, nedostatka osnovnih egzistencijalnih uvjeta za život, preko velikih teškoća pri usklađivanju posla i obiteljskog života, neravnopravnog položaja majki i očeva do nedovoljno razvijenih i dostupnih usluga za obitelj. Činjenica je da je uloga obitelji nedovoljno prepoznata kao važna o čemu svjedoči i činjenica da još uvijek nije usvojena nacionalna obiteljska politika koja bi osigurala smjer za zaštitu i osnaživanje obitelji.

Svjedoci smo postupnog mijenjanja obiteljske strukture. Osim onih obitelji tradicionalnih obilježja, u kakvima su odrastali naši roditelji, sve je veći broj obiteljskih zajednica izmijenjene uloge i strukture. Tako i sliku obitelji koju čine majka, otac i biološka djeca u određenoj mjeri zamjenjuju slike obitelji bez djece, izvanbračne zajednice, jednoroditeljske obitelji te samohrane obitelji. Stavovi društva prema takvim obiteljima često su negativni, a osobito zabrinjava činjenica da su potrebe takvih obitelji nedovoljno priznate i prepoznate. Zastupajući tradicionalne vrijednosti, društvo katkad propušta priliku osigurati adekvatnu podršku svim obiteljima, poštujući njihovu ravnopravnost, različitost i pravo na izbor te osigurati jednakost svih obitelji. Iznimno je važno osigurati adekvatnu podršku svim obiteljima, neovisno o njihovoj strukturi, sa svim njihovim različitostima i specifičnim obilježjima. Demokratizacija obitelji koja se temelji na uvažavanju različitosti, ravnopravnosti i partnerstvu važnija je, čini se, no ikad. Budući da se obitelj prilagođava društvu i društvenim promjenama, tako se i društvo i cjelokupna zajednica moraju prilagođavati promjenama koje i same obitelji doživljavaju.